TRÀ HOA HỒNG TÂY TẠNG - HỒNG ROYAL - AN HOA

120,000đ
Nụ hồng nhỏ, màu đẹp, thơm, pha trà đẹp, mang...

TRÀ HOA HỒNG LEO PHÁP - AN HOA

120,000đ
Loại trà hoa hồng thơm diu nhẹ nhất trong tất...

TRÀ HOA HỒNG CÁNH SEN TO - AN HOA

100,000đ
Dùng hãm trà hoặc lấy cánh làm bánh kẹo rất...

TRÀ HOA HỒNG CÁNH SEN NHỎ - AN HOA

100,000đ
Nụ hồng nhỏ, hãm trà nở đẹp, thơm, có thể...

Facebook

Gọi ngay