Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản Phẩm

HÀ THỦ Ô CHẾ ĐẬU ĐEN

350,000đ 380,000đ
Hà thủ ô đã nấu cùng đậu đen, thái lát sẵn, về chỉ việc hãm trà hoặc nấu nước uống.